Kes me oleme?
Haraka Kodu on 2012. aastal loodud erihoolekande asutus. Haraka Kodu pakub ööpäevaringset erihoolekandeteenust raske-ja sügava liitpuudega noortele, kes elavad peremajades.

Haraka Kodu koosneb 3 väikesest peremajast, igas majas elab 9 klienti. Haraka Kodu kliente toetab päevasel ajal kaks
tegevusjuhendajat. Tegevusjuhendajate peamisteks ülesanneteks on klientide igapäevaelu toetamine, parendades nende sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet. Võimaldame oma noortele erinevaid teraapilisi tegevusi: muusikateraapia, massaaž, tegevusteraapia. Haraka Kodus on soolakamber, tunnetustuba, õppeköök, massaaži – ja füsioteraapia tuba. Rehabilitatsiooniteenust osutab meie klientidele Haraka Kodu ruumides Aaleni rehabilitatsioonikeskus.


Meie eesmärk on suurendada kliendi iseseisvat toimetuleku võimet ning säilitada olemasolevaid oskusi. Peresarnane elukorraldus võimaldab üksteisega rohkem arvestada, elada peremudelit järgivas kogukonnas ning koos igapäevaelu toimingutes osaleda.

Järgime väärtusi arvestavat käitumist, suhtlemisoskust, avara maailmapildi hoidmist ja kujunemist läbi päevarütmi, aastaaegade vaheldumise ning rahvakalendri tähtpäevade tähistamise. Igas kuus korraldatakse klientidele erinevaid ühisüritusi (spordipäev; mullipidu; tervisepäev; teatrietendused; disko; kinohommik; muusikalised etteasted).

Praegu elab SA Haraka Kodus 27 raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega noort inimest. Töötajaid on hetkel kokku 25. Toimuvad individuaalsed ja grupitunnid muusikateraapias, noortel on võimalus kasutada õppekööki, käia soolakambris ja tunnetustoas. Haraka Kodul on oma buss, millega tehakse väljasõite ja ekskursioone. Meil on ilus küla looduse keskel, toredad noored ja väga tublid töötajad!