Lusso Accessibile

Pöördumine

Head inimesed,
Aktiivsed lapsevanemad on alustanud projekti „Haraka Kodu” realiseerimist.
Selleks on mõeldud kasutada alljärgnevaid vahendeid:
-riigieelarveline investeerimistoetus läbi Sotsiaalministeeriumi
-Saue Vallavalitsuse poolne panus – 3 ha maad
-Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsabimehhanismid
-Harjumaa kohalike omavalitsuste vahendid
-Euroopa ja muu maailma heategevusorganisatsioonide vahendid
-Eesti Vabariigi asjakohaste fondide vahendid
-firmade ja asutuste ja üksikisikute annetused

Projekti arengukavajärgne elluviimine nõuab projektimeeskonna pingutusi kui ka finantsvahendite olemasolu. Võimalusel kutsume ka Teid osalema projekti toetamisel. Täname tähelepanu eest!