Tööpakkumised

SA HARAKA KODU võtab tööle 24h TEGEVUSJUHENDAJA ja
13h TEGEVUSJUHENDAJA/HOOLDUSTÖÖTAJA

Töö kirjeldus
Noorte igapäevaelu korraldamine (juhendamine ja abistamine
riietumisel, söömisel, hügieenitoimingutes, eluruumide korrashoiul, huvitegevuste leidmisel).
Töö graafiku alusel 24h (9.00-9.00) vahetustes või 13h (8.00-21.00)

Pakume Sulle

  • Kaasaegset töökeskkonda uutes peremajades.
  • Kütusekompensatsiooni ja vajadusel transporti Haruteelt või Kiisalt.
  • Ettevõtte ühisüritusi, töötajate toetamist erinevate hüvede näol (terviseedenduse osaline kulude katmine).
  • Väga paindlikku tööaega Sulle sobiva graafiku alusel.
  • Puhkust 35 kalendripäeva.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kokkuleppel
Võimalik töötada osalise tööajaga (0.75 või 0.5 koormusega).

Asukoht: Maidla küla, Saue vald.
Tel 55 22 631, e-mail harakakodu.sa@gmail.com